مجله کودک 423 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 423 صفحه 36

بیشتر ساعت عمر گاوها به چریدن می گذرد! آنها در گروه حیوانات نشخوارکننده قرار دارند. این حیوانات، معده ای چهار قسمتی دارند. یعنی پس از خوردن علوفه، غذا را دوباره به دهان برمی گردانند و سپس آرام آرام آن را به قسمت های دیگر معده خود می فرستند. گاوها برای شیردهی و تولید گوشت، حیواناتی بسیار سودمند هستند. نقاشی در چهارخانه گاو در یک مستطیل بزرگ که آن را به 12 خانه تقسیم کرده ایم، طرح اولیه سرو بدن گاو را نقاشی می کنیم. سپس طرح اولیه شاخ ها، پستان و دست و پای گاوها را نقاشی می کنیم. نام: اوربی کولاتا محل اصلی رویش: شمال مکزیک اندازه گل: 10 سانتی متر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 423صفحه 36