مجله کودک 423 صفحه 42
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 423 صفحه 42

دوست بهای اشتراک تا پایان سال 1388 هزینه پست جهت مشترکین شهرستانها با پست عادی هر نسخه 000/1 ریال هزینه پست جهت مشترکین تهران با پست عادی هر نسخه 500 ریال هزینه پست جهت مشترکین تهران و یا شهرستانها با پست سفارشی هر نسخه 000/8 ریال مبلغ اشتراک را به حساب بانک صادرات (سپهر) به شماره 0102070538002 واریز کنید. (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور ) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی : تهران ، چهارراه حافظ ، پلاک 886 امور مشترکان مجله « دوست» ارسال فرمائید. قابل توجه متقاضیان خارج از کشور اگر تمایل دارید برای دوستانتان در خارج از کشور اشتراک مجله بگیرید. فقط کافی است که با واحد اشتراک و توزیع مجله دوست تماس بگیرید. نشانی: تهران- صندوق پستی 3563-14155 توزیع و امور مشترکین ، محمدرضا ملازاده فکس : 66712211 تلفن: 66706833 واحد اشتراک مجله دوست آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شما است. فرم اشتراک: نام:............................................... نام خانوادگی: ............................................. تاریخ تولد:............/...../......13.........میزان تحصیلات:........................................... نشانی:....................................................................................................................................................................................................................................... کدپستی:..............................تلفن:........................................................................... شروع اشتراک از شماره:........................................تا شماره:........................................ امضاء نام: هورستی محل اصلی رویش: برزیل اندازه گل: 4 سانتی متر نام: لنینگهاوس محل اصلی رویش: جنوب برزیل اندازه گل: 5 سانتی متر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 423صفحه 42