مجله کودک 425 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 425 صفحه 8

قصه های زندگی امام خمینی نامه های بی خطر زمانی که امام خمینی در پاریس بودند ، نامه های زیادی برای ایشان می رسید. مرضیه خانم ، خدمتکاری که در خانه ی امام کار می کرد این نامه ها ر از نظر امنیتی بازرسی می کرد تا خدای نکرده خطری برای امام نداشته باشد. یعنی اول پاکت نامه ها را باز می کرد و وقتی از داخل آن مطمئن می شد نامه ها را برای مطالعه پیش امام می برد. یک بار مرضیه خانم در آشپزخانه مشغول باز کردن نامه ها بود امام از راه رسید و با دیدن او گفت :«من از این کار شما راضی نیستم !» مرضیه خانم فکر کرد که امام نگران این است که مبادا او _______________________ نام : درخت بلوط ترکی ویژگی کلی : ارتفاع تا 40 متر - سرعت رشد سریع ، پوست خاکستری محل اصلی رشد: جنوب اروپا

مجلات دوست کودکانمجله کودک 425صفحه 8