مجله کودک 427 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 427 صفحه 33

گنج طلسم شده بر اساس قصه ای از مثنوی معنوی باز نویسی: امید پناهی آذر روزی بود روزگاری. شهری بود و شهریاری. شهری به نام بُخارا و شهریاری به نام صَدرِجهان. این صدرجهان پادشاه خوبی بود. او یک غلام باوفا و مهربان هم داشت که اسمش عَبدو بود. صَدرجهان، عبدو را خیلی دوست داشت و با او مهربان بود به همین خاطر بقیهی درباریان به او حسودی میکردند. یک روز درباریان جمع شدند و گفتند: «هر طور هست باید عبدو را از چشم پادشاه بیندازیم. او روز به روز دارد محبوبتر میشود!» رییس خزانهی قصر پیش پادشاه رفت هوندا 45 RC دنده 6 سرعته، کاربراتور انژکتوری با کنترل رایانهای، حداکثر قدرت موتور 12000 دور در دقیقه

مجلات دوست کودکانمجله کودک 427صفحه 33