مجله کودک 427 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 427 صفحه 39

بابا بزرگ : چی میگی ؟ الان وقت ندارم . برو بعدا بیا . مگه نمیبینی شیره داره گوره خره رو شکار می کنه. اوه اوه الانه که بگیرتش وای وای در رو در رو خدا کنه در بره . فاطمه : موجود بیچاره دیگه ای در نزدیکی شما احتیاج به کمک داره . گوره خر رو ولش کنین . اونجا آفریقاست و دستتون که به اونجا نمیرسه.... باباببزرگ : چیه جی می خوای دختر جان ؟ فاطمه : منوچهر خان به کمک احتیاج داره _: منوجهر خان اون دیگه کی باشه ؟ _ : اسم ایشونه . ببین طفلکی رو این قدر ... کجکی کجکی راه می ره . بابابزرگ: این هم از برنامه امروزته ؟ حالا به این زبان بسته گیر دادی ؟ برو دختر برو این بنده خدا رو ولش کن بره دنبال زندگیش خودت هم برو سر درس . مشقت ... فاطمه : سلام بر مامان بزرگ مهربون و دل رحم و رئوفم . یه نگاه به این موجود بیچاره پا در رفته بکنین ببینین چه جوری ضجه می زنه و داد می زنه که به من کمک کنین . نیم ساعته دارم با بابابزرگ چانه می زنم اما آخرش هم راضی نشد به این طفلکی کمک کنه یعنی گفت که کاری ازش بر نمیاد . مامان بزرگ: فریاد کمک خواهی اینو که من نمیشنوم. فاطمه اینو نه اسمش منوچهرخانه . خوب گوش کنین . مامان بزرگ : حالا از کجا فهمیدی پاش در رفته ؟ فاطمه : آخه همش یه وری یه وری راه میره . مامان بزرگ : اگه علی آقا جواب سر بالا بهت داده خب حق داره .چی کار کنه ؟ چکار میتونه برای این موجود خدا بکنه . فکر هم نکنم کسی باشه که ... بتونه بهش کمک کنه . برو ولش کن بره دنبال زندگیش عزیزم. من هم براش دعا می خوانم تا پاش زودتر خوب بشه . هوندا 800 VFR دارای دنده 6 سرعته، سیستم خنککننده مایع، کاربراتور پیشرفته PGM

مجلات دوست کودکانمجله کودک 427صفحه 39