مجله کودک 428 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 428 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» شرح روی جلد ماهیهای پشت جلد میخواهند هر طور شده خودشان را از دریا به آبشار برسانند. راه را به آنها نشان بده. بازی به سوی آبشار سردبیران : افشین علاء ـ سیامک سرمدی مدیر هنری: احمد قائمی مهدوی تصویر­گر: حامد کمالی مدیر داخلی و طراح بازی جلد: نادیا علاء عکس: امیر محمد لا جورد Õ حروفچین: نیرالسادات والاتبار توزیع وامور مشترکین: محمد رضا ملازاده لیتوگرافی و چاپ :موسسه چاپ و نشر عروج نشانی :خیابان انقلاب اسلامی ـ چهار راه حافظ ـ پلاک 886 تلفن 66706833 نمابر 66712211 یاد دوست قصه دوست دیدار دوست قصه دوست دانش دوست قصه دوست کتاب کامل موتور سیکلت هوندا فهرست مطالب کتاب در مجله مقدمه جلد آخر هوندا RR 900 CBR هوندا F 1000 CBR هوندا 1000 CBX هوندا 1000 VTR

مجلات دوست کودکانمجله کودک 428صفحه 2