مجله کودک 428 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 428 صفحه 10

امیرمحمدلاجورد معماری و زیبایی سوای تابلویی که به دیوار آویخته است، قالیای که روی زمین افتاده است، کاسه مسی قلمزنی که توی بوفه است، تراشی که پایه مبلها خورده است، یا ترمهای که روی تاقچه است، خود معماری خانهای که در آن زندگی میکنیم تا چقدر با هنر درآمیخته است؟ بسیار وقتها صحبت از معماری با صحبت از زیبایی همراه است، اما با این حال چرا خیلی از خانهها زیبا نیستند؟ این هفته ادامه دیدار با مرمر اسلامپور، کارشناس معماری و دانشجوی کارشناسی ارشد معماری را میخوانید. قسمت دوم هوندا 1000CBX کمپانی هوندا با ساخت این موتورسیکلت در سال 1987، آمادگی خود را برای ورود به

مجلات دوست کودکانمجله کودک 428صفحه 10