مجله کودک 427 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 427 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» ش در پشت جلد، چند مسیر پر از گُل را میبینید که فقط یکی از آنها دختربچهی پشت جلد را به باغ پُر از گُل در روی جلد میرساند. به نظر شما کدام مسیر؟! کدام مسیر؟! یاد دوست شعر دوست دیدار دوست دانش دوست شعر دوست ورزش دوست سردبیران: افشین علاءـ سیامک سرمدی مدیرهنری :احمدقائمی مهدوی تصویرگر :حامدکمالی مدیرداخلی وطراح بازی جلد :نادیاعلاء عکس :امیرمحمدلاجوردÕحروفچین: نیرالسادات والاتبار توزیع وامور مشترکین: محمدرضا ملازاده لیتوگرافی و چاپ: موسسه چاپ و نشر عروج نشانی: خیابان انقلاب اسلامی چهار راه حافظـ پلاک 886 تلفن : 66706833 نمابر : 66712211 کتاب کامل موتور سیکلت هوندا جلداول فهرست مطالب کتاب در مجله مقدمه هوندا 30 NC هوندا 400 CB هوندا هورنت هوندا 600 CBR ......

مجلات دوست کودکانمجله کودک 427صفحه 2