مجله کودک 427 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 427 صفحه 11

Õ خانهای که کودکان در ذهن خود دارند و در نقاشیهایشان میکشند خیلی با خانههایی که معماران میسازند فرق میکند، چرا؟ البته من هم مدت خیلی زیادی نیست که دوران کودکی را پشت سر گذاشتهام. خانه در نقاشیهای من هم بنایی ساده بود که تنگاتنگ در میان بناهای دیگر قرار نگرفته بود. خانهای در محیطی قشنگ و زیبا و دارای موجودیتی خاص و مهربان. یک دیوار، یک شیروانی، یک در و چند پنجره، و یک راه که به در ورودی آن ختم میشود. بنایی در میان چند درخت سبز با سیبهای بزرگ و قرمز، چند گلدان، زیر آسمان آبی و تابش خورشید، با چشماندازی از کوههای دوردست. Õ الآن هم خانهها را به همین شکل میکشید؟ نه دیگر. البته بستگی به این دارد که برای چه کسی بخواهم این کار را بکنم. اگر بخواهم با یک کودک یا برای یک کودک این کار را بکنم دوباره به همان شیوه نقاشی میکنم. اما اکنون با توجه به رشته تحصیلیو کارم آنچه میکشم بسیار از آن نقاشیها دور است. چارهای هم نیست. وقتی شروع به طراحی یک بنا میکنند باید خیلی چیزها را در نظر داشته باشیم. دستتان باز نیست و باید در محدوده امکانات این کار را انجام دهید. چقدر زمین در اختیار داری؟ چقدر میتوانید هزینه کنید؟ چقدر مقرون به صرفه خواهد بود؟ قوانین شهرسازی چه اجازههایی به ما میدهد؟ و... Õ برای خودتان هم نمیخواهید خانهای شبیه خانههای آن نقاشیها بسازید؟ واقعاً آرزو دارم. شاید زمانی هم بتوانم این کار را انجام دهم. اما غیر از این و به جهت یادی از یک استاد بزرگ معماری باید بگویم خانهای هم که در آن زندگی میکنم اگرچه شبیه آن خانهها در نقاشیهای کودکان نیست اما خانهای بسیار زیباست و از آن میتوان به عنوان یک شاهکار معماری نام برد. نه اینکه این حرف را من بزنم، معمار خانه ما مهندسی بوده است و تمامی بناهایی که او ساخته یک شاهکار محسوب میشود. دانشجویان و استادان معماری زیادی بارها به خانه ما آمدهاند و آن را نگاه کردهاند و تصاویر آن در یک مجله معماری هم به چاپ رسیده است. خانه ما اگرچه خانهای کوچک در یکی از خیابانهای شهر همدان است اما به دلیل ظرافتهای ذهن مهندس نمای جلو قاب کوچک جلو، قدرت مانور زیادتری به موتورسوار میدهد. حداکثر قدرت موتور 11800 دور در دقیقه است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 427صفحه 11