مجله کودک 427 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 427 صفحه 13

و امیدوارم روزی بتوانم بناهای خوبی بسازم. Õ برای خودتان چگونه خانهای خواهید ساخت؟ شاید مدتها بعد به فکر ساخت خانهای برای خودم بیفتم اما واقعاً فعلاً ترجیح میدهم که در همان خانه زندگی کنم. ضمن اینکه به هرحال زندگیم را هم دوست دارم و میخواهم زنده باشم و چندان نمیتوانم به سقفی که خودم میسازم اعتماد کنم [خنده] . Õ واقعاً به این علت؟ نه اینکه شوخی بود. به هرحال دروس معماری را پشت سر گذاشتهام و حالا احساس میکنم که میتوانم با اطمینان شروع به این کار کنم. ناگفته هم نماند که ساخت یک بنا نیاز به تجربهای زیاد هم دارد. پیش از آنکه شخصاً بخواهم برای ساختن یک بنا اقدام کنم ترجیح میدهم که قبلاً مقداری تجربه در این امر کسب کرده باشم. Õچرا بعضی از خانهها خراب میشوند؟ ریزش میکنند و جان بعضی از آدمها را میگیرند؟ خب در این رابطه زیاد میتوان صحبت کرد چرا که به دلایل مختلفی ممکن است این اتفاق بیفتد. میتوان به استفاده از مصالح نامرغوب در ساخت یک بنا اشاره کرد. کسی که ساختمانی را میسازد باید پیش از اینکه به فکر پول و کسب درآمد باشد به این فکر کند که قرار است عدهای در آن زندگی کنند و یا رفتوآمد داشته باشند. مهندس معمار به طراحی یک بنا میپردازد، آنچه که او تصمیم به ساختنش دارد باید مورد تایید مهندس سازه قرار بگیرد. اگر گوشهای از کار هر کدام از اینها ایرادی داشته باشد میتواند مشکلات زیادی در پی داشته باشد... ادامه دارد نمای پشت لاستیکهای میشلن پهن و آینههای بغل مناسب

مجلات دوست کودکانمجله کودک 427صفحه 13