مجله کودک 427 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 427 صفحه 19

حساسیت فصلی چیزی نیست جز اینکه دفاع و ایمنی بدن در حال جنگیدن با گرده گلها یا آلودگی موجود در هوا هستند. گلها با گردهافشانی خود در برخی افراد که زمینه ارثی دارند، در آنها حساسیت یا آلرژی ایجاد میکنند. بدن ما هم بیکار نمینشیند و در مبارزه با این مواد خارجی که میخواهند وارد بدن ما شوند، شروع به ترشح میکنند. این ترشحات به شکل آبریزش از بینی و چشم، سرفه و عطسه سعی میکنند تا نگذارند که گردههای گل وارد مخاط درونی بدون ما شوند. شاید بپرسید که درمان حساسیت بهاره چیست؟ خیلی راحت میتوان پاسخ داد که هیچ درمان قطعی برای درمان حساسیت وجود ندارد! درمانهایی هم که انجام میشود، فقط برای تسکین علایم حساسیت است. بهترین درمان این است که انسان از تماس با گردههای گل در فصل بهار دوری کند! این موضوع هم امکانپذیر نیست، مگر اینکه از محلی که در آنجا احساس آلرژی میکنیم نقل مکان کنیم! البته داروهای ضدحساسیت یا آنتیهیستامین وجود دارند که میتوانند تا حدی علایم بیماری را تسکین دهند اما خوابآلودگی، عارضهی این داروهاست که باعث میشود فرد استفادهکننده دارو، هشیاری خود را کمی از دست بدهد. بههرحال، در برخی افراد بهار مانند گل و خار آن است. همانطور که زیباییهای این فصل سبز دیدنی است، حساسیتهای فصلی آن هم در بعضیها دردسرساز میباشد. نمای پشت اگزوز موتور به صورت مرکزی کار گذاشته شده است. چراغها با سیستم LED کار میکنند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 427صفحه 19