مجله کودک 427 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 427 صفحه 25

راه سوم : همانطور که می دانید اگر خمیازه بکشید هر کس که کنار شما باشد هم دوست دارد خمیازه بکشد . این جوری کلاغ هم خمیازه می کشد و پنیر از منقارش می افتد . راه چهارم : برایش داستان غمگین بخوانم تا گریه کند و پنیر از منقارش بیفتد فکر کنم بهترین راه اینست که سفره ای پهن کنید و از کلاغ دعوت کنید که بیاید و در کنار شما در محیطی آرام و با صفا یک خاطره خوب به جا بگذارید . این طوری هر دو راضی خواهید بود. نمای پشت هوندا 650 SLR

مجلات دوست کودکانمجله کودک 427صفحه 25