مجله کودک 427 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 427 صفحه 26

گنجشک خوب جعفر ابراهیمی خورشید زیبا، دوباره سر زد پرندة شب دوباره پر زد  خروس خانه، ترانه سر داد وقت سحر را، به من خبر داد نمای جلو آینههای بلند اما فاقد هر گونه لرزش در حرکت، فنرهای تلسکوپی جلو

مجلات دوست کودکانمجله کودک 427صفحه 26