مجله کودک 428 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 428 صفحه 5

امام، هنگام عبادت، مانند کسانی بودند که نه اهل علم هستند و نه اهل سیاست و هیچ کار غیر از عبادت ندارند. ایشان چنان به عبادت مشغول و از امور دیگر فارغ میشدند که گویی هیچ کار دیگری نداشتند. مثلاً در هنگام خواندن دعای عرفه که به حرم حضرت سیدالشهدا مشرف میشدند، با وجود سن زیاد، این دعا را که دو تا سه ساعت طول میکشید، به حالت ایستاده و رو به قبله میخواندند. در این حالت طلبههای جوان که نشسته دعا را میخواندند، شرمنده میشدند و با مشاهده حضرت امام، آنها نیز این دعا را به صورت ایستاده میخواندند. نمای از بالا محل نشستن (زین) موتور جای کم و بالاترین کارایی را داراست.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 428صفحه 5