مجله کودک 464 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 464 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست کودکان هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیازومدیر مسئول: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (( ره )) شرح روی جلد اشیاء گم شده پسربچههای روی جلد هرکدام چیزی گم کردهاند. آنها قبل از رفتن به مدرسه باید وسایلشان را پیدا کنند. اگر هر کدام از خطها را دنبال کنید، متوجه میشوید کدام وسیلهی پشت جلد مربوط به آنهاست. Õ Õ سردبیران : افشین علاء ـ سیامک سرمدی Õ مدیر هنری : احمد قائمی مهدوی Õ تصویر گر : حامد کمالی Õ مدیر داخلی و طراح بازی جلد : نادیا علاء Õ عکس : امیر محمد لا جورد Õحروفچین : نیر السادات والا تبار Õ توزیع وامور مشترکین: محمد رضا ملا زاده لیتوگرافی و چاپ : موسسه چاپ و نشر عروج نشانی : خیابان انقلاب اسلامی ـ چهار راه حافظ ـ پلاک 886 تلفن: 66706833 نمابر: 66712211 یاد دوست شعر دوست دیدار دوست شعر دوست دانش دوست قصه دوست کتاب کامل فضا و نجوم جلد چهارم فهرست مطالب کتاب در مجله شاتلهای فضایی قمرهای منظومهشمسی زحل ایستگاههای فضایی .....

مجلات دوست کودکانمجله کودک 464صفحه 2