مجله کودک 464 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 464 صفحه 18

بزرگترها لطفاً سیگار نکشید! کسی را نمیتوانید پیدا کنید که از سیگار و دخانیات دفاع کند. ضرری که سیگار به بدن وارد میکند بارها گفته شده است. اما آیا از ضررهایی که سیگار به افراد دیگر غیرسیگاری وارد میکند آگاه هستید؟ به دودی که مستقیماً از سیگار یا دخانیات در حال سوخت به هوا بلند میشود، «دود جانبی» گفته میشود. دود جانبی همان دودی است که به افراد غیرسیگاری ضرر زیادی میرساند. دانشمندان عقیده دارند که دود جانبی تا سهبرابر نیکوتین بیشتری نسبت به دود اصلی سیگار دارد. نیکوتین سم اصلی سیگار است که ضربان قلب را زیاد میکند و به دنبال آن فشار خون را هم بیشتر میکند. زحل سومین سیاره از نظر اندازه و بزرگی در منظومهشمسی، زحل نام دارد. این سیاره 815 برابر بیشتر از زمین حجم دارد و خط استوای آن (خط فرضی که از وسط سیاره میگذرد) 120 هزارکیلومتر طول دارد. این سیاره 29 سال ونیم طول میکشد تا یکبار گرد خورشید بچرخد!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 464صفحه 18