مجله کودک 464 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 464 صفحه 19

ضرر دیگر دود جانبی به غیر سیگاریها این است که تا 5برابر بیشتر از دود اصلی سیگار، مونواکسید کربن به خورد افراد غیرسیگاری میدهد! مونواکسیدکربن باعث کاهش اکسیژن خون میشود. دانشمندان میگویند دود سیگار میتواند با مواد خطرناک دیگر موجود در هوا نیز مخلوط شود و درنتیجه آن، ماده خطرناکتری میشود که برای همه افراد زیانبخش است.غبار ذغال، غبار پنبه، لاستیک و مانند آنها که در هوا وجود دارند، همراه با دود سیگار به مواد خطرناک دیگری تبدیل میشوند. سرفه، سردرد، آبریزش از چشمها، تحریک گلو و تهوع از مشکلاتی است که غیرسیگاریها که با سیگاریها زندگی میکنند، به آنها دچار میشوند. بچهها، خانمهای باردار، مبتلایان به تنگی نفس یا آسم بیشتر از سیگاریهای اطراف خود ضرر میبینند. اگر پدر، مادر یا اطرافیان شما به مصرف سیگار، عادت دارند. میتوانید انجام کارهای زیر را به آنها پیشنهاد کنید تا سیگار را ترک کنند. Õ به آنها پیشنهاد کنید از آدامسهای مخصوص برای ترک سیگار استفاده کنند. Õ بخواهید که اگر میل به سیگار کشیدن دارند، از آب میوه یا آب فراوان استفاده کنند و بنوشند، نفس عمیقی بکشند و بیشتر ورزش کنند. Õ برای افراد سیگاری که با شما زندگی میکنند، تاریخ معینی برای مصرف آخرین سیگار معلوم کنید. مثلاً از آنها بخواهید در روز در ساعات خاصی سیگار مصرف کنند و آرامآرام، تعداد سیگار کشیدن را کم کنند. Õ اگر آنها عادت دارند که چیزی مانند سیگار لای انگشتان خود قرار دهند، در جیب، میز، کیف یا ماشین آنها چیزهایی مثل مداد، جاسوئیچی یا سکه قرار دهید تا آنها با این وسایل مشغول باشند و هوس سیگار کشیدن به سرشان نزند! گردبادهای شدید با قدرتی بیش از ده برابر شدیدترین گردبادهای سطح زمین بر سطح زحل میوزند. سرعت این گردبادها به 1100 کیلومتر در ساعت میرسد که بدون وقفه سراسر سیاره را میپیمایند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 464صفحه 19