مجله کودک 464 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 464 صفحه 25

سالی که چندین تبردار رفتند او را بگیرند غافل که تقدیر این بود: نیمی ز سرما بمیرند!  آن سالها رفته امّا این داستان، مانده در یاد میبارد از آسمان، برف میآید از کوچهها، باد. «اسکای لب» اولین ایستگاه فضایی آمریکاییها بود که در سال 1973 به فضا اعزام شد. سه فضانورد به مدت 171 روز در این ایستگاه فضایی به تحقیق مشغول بودند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 464صفحه 25