مجله کودک 464 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 464 صفحه 30

همهچیز را عوضی میگویم؟ فسقلی من ده برابر تو سن دارم.» زهره که جا خورده بود کمی دست و پایش را جمع کرد و با ناراحتی به بیبی خیره شد. چشمهایش پر ازاشک شده بود. کمکم چینهای صورت بیبی باز شد و با خندهی کشداری گفت: «دیدی حالا پیرزنها را نمیتوانی از میدان بهدر کنی!» کمکم لبهای زهره هم به خنده باز شد و گفت: «بیبیجان راستی راستی داشتم باور میکردم که من را دعوا کردی ها!» جاذبه جاذبه همان کشش یا رانش زمین است که سبب میشود ما بر سطح زمین قرار بگیریم. این نیرو، زمین را هم در فضا نگه

مجلات دوست کودکانمجله کودک 464صفحه 30