مجله کودک 464 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 464 صفحه 34

هم دوست و هم مادر امیرمحمد لاجورد / نوشته: مهسا وکیلیان چه روزهای قشنگی با هم داشتند کمال و ذغال. به کوه، دشت، جنگل و صحرا می­رفتند و بازی می­کردند. چقدر با هم دوست بودند. بیشتر وقت کمال با ذغال می­گذشت. ذغال فقط دو روز سن داشت که مادرش را از دست داده بود. بابا مسئولیت نگهداری از بره کوچک را به کمال سپرده بود. کمال برای ذغال هم یک دوست بود و هم یک مادر. خیلی مواظبش بود. مواظب آبش، غذایش، جایش... اما ... جمال: (( اینکه غصه نداره، خوب میشه، خروس­مان یادت نیست. یادت نیست صدایش چه جوری شده بود و چه جوری قوقولی قوقو می­کرد؟ مامان بهش دوا داد خوب شد.)) کمال: (( دواهای مامان را چند روزه بهش میدم ولی حالش اصلا ... «پارسک» واحد سنجش فاصله در فضا است. یک سال نوری برابر 3066 صدهزارم پارسک است. دانشمندان و ستارهشناسان با تلسکوپهای قوی فضایی توانستهاند کهکشانهایی که 2 میلیون میلیون سال نوری از ما فاصله دارند را ردیابی کنند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 464صفحه 34