مجله کودک 464 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 464 صفحه 38

تولدتان مبارک ویژه مشترکین مجله متولدین ماه دی ادامه از صفحه 3 تهران:- سجاد هاشمی- ایمان اسدی- آوین ایزدی- نیوشا جعفری- علیرضا خدائی- زینب رامتین- سیده زینب ساجدی- سید پویا عقیلی یگانه- مریم فرحمند- تارا لواسانی- پویان محزون- مهدیه مهرفرید- سید شایان احتشامی- سید سینا اسماعیلپور- مبینا افتخاری طرقی- مبینا افتخاری- شیوا حمیدی فرد- زهرا خوشگام- صدرا رحیمی مقدم- صبا سعید پناه- مهرنوش عزیزی- دانیال علوانی- مهدی فدوی بوستانی- سیدعلیرضا محمودی- زهرا مطرف باز قلعه- ریحانه ملارضا- کیانا مهرابی- کیمیا یوسفیان- ساغر اسماعیلی - فاطمه افضل وطن- سیدعلیرضا حجازی- سپهر سیفالهی- عذری عابدی کبریا- سیدعلی محمد عرب ثانوی- محمد طاها قماشچی- محمدمسیح اللهیارینژاد لواسانی- سیاوش جراحی- مهدی حاجی محمدعلی- ترانه سادات حسیننژاد- نیلوفر دادفر- علی غفاریان- میتن فروزان- هستی کریمی- صدرا کمالی- ساینا وثوقی- آرش یوسفی- نگین امیری- زهرا بهروز قاضیانی- ساینا پیرمرادی- پانتهآ و پارمیدا جباری آذر- نیکی رشیدیان- سید یوسف مرعشی شوشتری- سید محمد سعید اصفهانی- رکساناسادات تقوایی- فاطمه توکلیان- سارا ثابت نصیر محله- دنیا دبیری- عطیه رنجدیده- سینا سروی- علیرضا شهبازی مقدم- ایشین طالبی- کامیار کازری- علیرضا مغفوری- بیتا یزدیان- مهراد باخدا- سینا جواهریان- سیدمحمد حسین زوارنیاکی- سید فاطمه سادات هاشمیان کلور- علیرضا سیف- علی شاهوردی- عابدین صادقی ثابت- مرتضی صالحی- نگار صالحی- فاطمه طالبلو- رضا عادلی دهقی- نرگس سادات قائم مقامیزاده- ریحانه قلیانچی- فاطمه برزجان- پگاه پورصفر- سارا جعفری- کیمیا خاشع- ابوالفضل ساوری- نیوشا شیرود بزرگی- روحالله صالحی- سینا محمدی قمی- مهسا بیگی- فاطمه سادات پوربخش- آراز جوانرود- علی حسنلو- مهناز رحیمپور- علیرضا روزیطلب- میرمحمدجواد رومیانی- امیرحسین ساوری- صدرالدین سلطانبیگی- نیایش طالع پیلهرود- فاطمه طاهری- روژین طیبی- سارا محمودی آشتیانی- سیدحسین مفضلی- مهگل ابراهیمی- محمدرضا جعفری- پریان ذاکر گلرودباری- امیرحسین روستایی- یگانه صادقپور- یاسمین عربها- شیوا کامرانی حامد- امیرحسین اسدی- حورا ثقفی- طنین خالقی پناه- ساغر سعدی- علیرضا سفیدی- فاطمه علیزاده فرهنگ- ملیکا و موژان کربلایی حیدر- کیارش کرخی- کیمیا مختاری- پارسا موسوی- محدثه نوبهاری- سیدمهدی هاشمی- علیرضا امینی- فاطمه و پارسا برزگر- پارسا چوبدار- سورنا شیخی- الهه عباسی نسب- فاطمه فغانی- محمدطه قرنفلی- کوشان ملک محمد- زهرا آقابابا رنگرز- آرمان شکوری- فاطمه شیریزاده- ریحانه صادقی- محمد یوسف صدری علمداری- نیما عرب معتمد- مجتبی فتوحی- سارا سادات فصیحی بام- مرضیه مداح- محمدمصطفی نعمتاللهی- سیدسامان احتشامی- یلدا توسلی- امیررضا دهقانی- رسول دومانلو- سیده ستاره رحیمی نیاکی- محمدحسین فضلالهی- سنا نقیان تویسرکان:طیبه امیری تیران:علی دادخواه / جاجرم: علی شکوهی مقدم / جویبار:ستاره مژده جویباری / جیرفت:زهرا سلیمانیفرد / حومه تهران:کیمیا محسنی خدابنده (قیدار):لیلا مهدوی / خرمآباد:علی عودباشی / خرمدره:سیده علیه علوی املشی / خمین:زهرا جابری / خمینیشهر:فاطمه اصفهانی خوی:فاطمه وطنخواه / دامغان:مهدی ناصح / دزفول:عسل پارسافر / دماوند:محمدمهدی شهبازی رابر:بتول تاجالدینی / رامسر:محمدجواد عباسی رشت:یلدا اخوان- سپیده شهرامی- سیده مطهره صدر- یاسمن قربانی- محمدصادق احمدیان- عرفان چگینی- فاطمه حسینی قرالری- نیلوفر علی آقازاده- امیرحسین دلخوشی خمیرائی- نازنین زهرا فرزانه- آرام یکرنگ صفاکار- جواهر مدهوش رفسنجان:هدی میرزایی / رودسر:حسام جاسمی زرگانی زاهدان:مبینا شهابادی- عرفان حمیدی- فاطمه طالبیان- محمدامین میثمی- محمدحسین سلجوقیان- حسین بصیریان- محمد بصیریان زنجان: امیرحسین قاسمی- شایان مجدلوی- پرهام قاسملو- پرهام شیری ساری:روحالله زمانپور / سبزوار:سعید چسشمی / سربندر: المیرا طرفی / سقز: تارا صالحی سمنان: ثمینا روحا...پور- پریسا علاوی طوسی- علیمحمد صوفیزاده- مارال تاجالدین سنندج:ساجد حقشناس / سیرجان: مهدی نظری / شاهرود: مهسا معصومی- کاوه عضدی بیشترین چرخش اجرام فضایی در فضا مربوط به ستارههای نوترونی است. یک ستاره نوترونی 500 بار در ثانیه به دور خود میچرخد!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 464صفحه 38