مجله کودک 464 صفحه 40
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 464 صفحه 40

نقطهها را به هم وصل کن از شمارهی یک شروع کن و نقطهها را تا پایان شماره 27 به هم وصل کن. حالا میتوانی آن را به دلخواه رنگآمیزی کنی. پاسخ سرگرمی های شماره گذشته: قوری شکسته بازی با نقطهها اورانوس 20 قمر بر گرد خود دارد که «میراندا» بزرگترین آنهاست.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 464صفحه 40