مجله کودک 464 صفحه 41
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 464 صفحه 41

نشر عروج نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی - چهار راه حافظ - پلاک 886 امور مشترکان مجله هفتگی (( دوست )) دوست به دلیل دوری بسیار زیاد این سیاره از خورشید، دما در آن بسیار کم است. 210 درجه سانتیگراد زیر صفر، دمای سطح این سیاره است. نور خورشید که 8 دقیقه طول میکشد تا به زمین برسد 5/2 ساعت طول میکشد تا به اورانوس برسد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 464صفحه 41