مجله کودک 465 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 465 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست کودکان هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیازومدیر مسئول: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (( ره )) شرح روی جلد بازی هدایت کشتی روی جلد یک کشتی مسافربری میبینید. قلم بردارید و مسیری را در پشت جلد مشخص کنید که کشتی از آن مسیر، بدون برخورد با صخرهها، به ساحل جزیزه برسد. Õ Õ سردبیران : افشین علاء ـ سیامک سرمدی Õ مدیر هنری : احمد قائمی مهدوی Õ تصویر گر : حامد کمالی Õ مدیر داخلی و طراح بازی جلد : نادیا علاء Õ عکس : امیر محمد لا جورد Õحروفچین : نیر السادات والا تبار Õ توزیع وامور مشترکین: محمد رضا ملا زاده لیتوگرافی و چاپ : موسسه چاپ و نشر عروج نشانی : خیابان انقلاب اسلامی ـ چهار راه حافظ ـ پلاک 886 تلفن: 66706833 نمابر: 66712211 کتاب کامل فضا و نجوم جلد پنجم فهرست مطالب کتاب در مجله انفجارهای خورشیدی جزر و مد ستاره دنبالهدار هالی شبهستارهها .....

مجلات دوست کودکانمجله کودک 465صفحه 2