مجله کودک 465 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 465 صفحه 18

هفت پیشنهاد خوب برای خوب امتحان دادن امتحانات نوبت اول مدرسهها چند روزی است که شروع شده و شما سخت مشغول درس خواندن و امتحان دادن هستید. ما برای بهتر امتحان دادن شما، هفت راهکار یا پیشنهاد به شما ارائه میکنیم تا از برگزاری امتحانات، نتیجه مطلوب را به دست آورید: پیشنهاد اول: برنامهریزی دبیران شما همیشه به برنامهریزی تأکید میکنند ولی متأسفانه کمتر دانشآموزی را میتوانیم پیدا کنیم که این مسئله را جدی بگیرد! زمانبندی غلط و موکول کردن خواندن همهی درس به شب امتحان کار نادرستی است که باعث میشود فرد نتواند به خوبی از امتحان نتیجه بگیرد. «سرس» یکی از بزرگترین شبهستارههاست که 940 کیلومتر طول دارد. به تازگی کاوشگر فضایی گالیله دو شبه ستاره دیگر به نام «لدا» و «گاسپرا» شناسایی کرده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 465صفحه 18