مجله کودک 465 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 465 صفحه 19

پیشنهاد دوم: استراحت درست خواندید؛ استراحت! در برنامهریزی برای درس خواندن حتماً باید فاصلههای زمانی خاصی را برای استراحت کردن در نظر گرفت. البته این فاصلهها باید براساس سختی یا آسانی مطلب درسی تنظیم شود. یادتان باشد استراحت کردن نباید با فعالیتهای پرسروصدا همراه باشد. پیشنهاد سوم: خواب 7 ساعت خواب کامل برای فعالیت مناسب بدن اهمیت زیادی دارد. در هنگام امتحان دادن سعی کنید یک ساعت قبل از به بستر رفتن، دیگر مطالعه نکنید. پیشنهاد چهارم: تغذیه درست غذاهای سرشار از ویتامین و پروتئین همراه با مصرف میوه و سبزیجات تازه، ذهن را فعال و هشیار نگه میدارد. نوشیدن قهوه فقط شما را بیدار نگه میدارد اما قدرت به خاطر آوردن مطالب را از شما میگیرد. پیشنهاد پنجم: تمرکز روز قبل از امتحان و هنگام امتحان دادن، هرچیزی که باعث حواسپرتی شود را کنار بگذارید. اگر روی درسی که میخوانید تمرکز نداشته باشید، خیلی زود اضطراب به سراغتان میآید. پیشنهاد ششم: اندیشه مثبت کجخیال نباشید. با آدمهای منفیباف که روحیه شما را میگیرند هم نشست و برخاست نکنید. روحیه منفیگری را از خود دور کنید. مثلاً به خود نگویید: همه بچهها ده دور درس را خواندهاند اما من هنوز یک دور هم نخواندهام! بلکه به خود بگویید: این درس را که قبلاً هم خوانده بودم و نمره خوبی هم گرفته بودم. باز هم میتوانم نمره خوب بگیرم. پیشنهاد هفتم: آرامش یاد و ذکر خدا سبب آرامش میشود. قبل از ورود به جلسه امتحان، نفس عمیقی بکشید و با آرامش در جلسه حاضر شوید. قدم زدن در هوای آزاد به بسیاری از افراد آرامش میدهد. بیش از 500 میلیون شبهستاره در منظومه شمسی ما وجود دارند که اندازهای بیش از یک کیلومتر دارند. 200 شبهستاره با اندازهای بیش از صد کیلومتر نیز تاکنون شناسایی شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 465صفحه 19