مجله کودک 465 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 465 صفحه 22

نپتون نپتون هشتمین سیاره نسبت به ما است که با خورشید فاصله دارد. این سیاره در سال 1846 توسط دو منجم و ریاضیدان کشف شد. «جان آدامز» نگلیسی و «وریه» فرانسوی هردو مشترکاً درحال بررسی اثر جاذبه اورانوس بر سیارات بودند که موفق به کشف سیاره نپتون شدند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 465صفحه 22