مجله کودک 465 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 465 صفحه 23

نپتون بسیار دور از خورشید است و مدار گردش آن حداقل برابر 164 سال زمین است! این سیاره شباهت زیادی به اورانوس دارد. سطحی پوشیده از یخ، متان مایع و جوی پراز گازهای هیدروژن و هلیوم که دمای سیاره را به 210- درجه سانتیگراد رسانده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 465صفحه 23