مجله کودک 465 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 465 صفحه 25

قمر اطراف نپتون، «تریتون» نام دارد که شبیه یک هندوانه سبز است. سطح تریتون از نیتروژن یخزده پوشیده شده است. قسمتهایی از آن ظاهراً فعالیت آتشفشانی خاصی داشته است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 465صفحه 25