مجله کودک 465 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 465 صفحه 26

اسکناس پیر محمد عزیزی (نسیم) یک اسکناسِ پیر جا مانده در جیبم آن اسکناس افسوس دارد دلی پرغم  سردترین نقطه در سیارات منظومهشمسی، سطح قمر تریتون در اطراف نپتون است. براساس مشاهدات وویجر 2، دمای سطح قمر تریتون 236- درجه سانتیگراد است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 465صفحه 26