مجله کودک 465 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 465 صفحه 27

در گوشهای مانده از دستِ مردم دور زندان جیب من بیروزنه، بینور  امروز وا کردم من چین اخمش را آهسته چسباندم با چسب، زخمش را  گفتم به او، «ای دوست! حالا بزن لبخند دیگر تو را مردم تحویل میگیرند!» رصدخانهها رصدخانه محلی است که ستارهشناسان از آنجا به مطالعه سیارات و ستارگان میپردازند. از آنجایی که عمل مطالعه و مشاهده آسمان در شب بهتر انجام میشود، رصدخانهها را در محلی مرتفع و کوهستانی بنا میکنند که از نور شهرها در شب به دور باشند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 465صفحه 27