مجله کودک 465 صفحه 29
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 465 صفحه 29

نگاهی به کارنامه پرسپولیس در مسابقات لیگ برتر تیم فوتبال پرسپولیس در نیم فصل اول لیگ برتر، نتایج ضعیفی از خود نشان داد و در چهار دیدار پیدرپی، شکست را پذیرا شد. نگاه کوتاهی به کارنامه پرسپولیس در 9 دوره لیگ برتر میاندازیم: اولین دوره لیگ برتر: پرسپولیس با 49 امتیاز قهرمان شد دومین دوره لیگ برتر: پرسپولیس با کسب 44 امتیاز تیم سوم لیگ برتر شد. سومین دوره لیگ برتر: پرسپولیس با 39 امتیاز سقوط زیادی کرد و به مرتبه پنجم رضایت داد. چهارمین دوره لیگ برتر: در این دوره پرسپولیس کمی بهتر از دوره قبل عمل کرد و با 55 امتیاز، تیم چهارم لیگ برتر شد. پنجمین دوره لیگ برتر: ضعیفترین عملکرد پرسپولیس در پنجمین دوره لیگ برتر روی داد و این تیم، رتبه نهم را به دست آورد. ششمین دوره لیگ برتر: سرخپوشان در دوره ششم لیگ برتر خیلی بهتر از سالهای گذشته بازی کردند اما باز هم قهرمان نشدند. هفتمین دوره لیگ برتر: در این دوره پرسپولیس با مربیگری افشین قطبی، قهرمان لیگ برتر شد. هشتمین دوره لیگ برتر: در دوره هشتم، عملکرد پرسپولیس ضعیف شد و این تیم رتبه پنجم لیگ را به دست آورد. در بیشتر رصدخانهها، تلسکوپ در بام ساختمان نصب شده است این وسیله مهم ستارهشناسی با زاویهای قرار داده میشود که بتواند هنگام چرخش زمین به دور خود، همواره آسمان را رصد کند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 465صفحه 29