مجله کودک 465 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 465 صفحه 32

خورشید دلش لرزید؛ بیبی خورشید دوست عزیزش نگران بود. بیبی کنار چرخ پنبهریسی کهنهاش، که پای تنها پنجرهی کلبه ساکت و منتظر ایستاده بود نشست. دسته چرخ را یک دور چرخاند: غِژغِژغِژ با خودش گفت: «چه صدای خوشی، ای کاش پنبه یا پشمی داشتم تا آنها را میریسیدم و میتابیدم و وسایل شب یلدا و آتش منقل کرسیام را فراهم میکردم!» آفتاب پاورچین پاورچین، از پنجره خودش را روی بیبی انداخت. بیبی خندید و گفت: «سلام، خوش خبر باشی!» امروزه مشاهدات نجومی تنها به مطالعه از راه تلکسوپ عکس گرفتن از سیارات محدود نمیشود. رصدخانهها مجهز به سیستم پیشرفتهای به نام CCD هستند که به صورت حساس و الکترونیکی، علایم ارسالی از ستارگان را دریافت و توسط رایانهها تجزیهوتحلیل میکنند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 465صفحه 32