مجله کودک 465 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 465 صفحه 33

آفتاب توی اتاق کوچک بیبی پهن شد و همه جا را روشن کرد. بیبی به پستوی اتاقش رفت، چهارپایهی چوبی را کشان کشان به میان اتاق کشید، منقل خالی را زیر آن گذاشت لحاف چهل تکهی کهنه را به سختی روی چهارپایه انداخت و سفرهی ترمهی یادگار مادرش را هم روی لحاف پهن کرد. بعد رو کرد به آفتاب و گفت: «آفتاب جان امسال منقل کرسی خالی و سرد است. الآن غروب میشود و بچهها میرسند!» آفتاب آرام گفت: «دلت گرم باشد بیبیجان، خدا بزرگ است!...» بالاخره بیبی میتواند مراسم شب یلدا را به خوبی و خوشی برپا کند؟ ادامه قصه را در کتاب که به بهای 1500 تومان چاپ و منتشر شده است، بخوانید و دنبال کنید. کاوشگر وویجر یک و وویجر دو سفینههای وویجر یک و دو، کاوشگران فضایی هستند که توسط سازمان هوافضایی ناسا برای کشف سیارات دیگر اعزام میشوند. وویجر یک ابتدا در سال 1977 به فضا پرتاب شد. این کاوشگر دو سال بعد به مشتری رسید. سال بعد (1980) از زحل دیدن کرد. سپس سفر خود را در منظومهشمسی ادامه داد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 465صفحه 33