مجله کودک 465 صفحه 40
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 465 صفحه 40

10 اختلاف بین این 2 تصویر به ظاهر شبیه، 10 اختلاف پیدا کن و آنها را علامت بزن. تا کنون هیچ کاوشگر فضایی از سیارات دیگر با ما تماس نداشته است. دانشمندان با ارسال کاوشگر پایونیر ده و یازده به فضا، قصد دارند با ساکنان احتمالی کرات دیگر ارتباط برقرار کنند. این دو کاوشگر، پلاک فلزی و پیغام مخصوصی را حمل میکنند که در آنها اطلاعاتی از زمین، خصوصیات بشر و مانند آنها نوشته وثبت شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 465صفحه 40