مجله کودک 465 صفحه 41
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 465 صفحه 41

نشر عروج نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی - چهار راه حافظ - پلاک 886 امور مشترکان مجله هفتگی (( دوست )) دوست سفر به سیارات و ستارههای دوردست، صدها سال طول میکشد. عقیده براین است که با ساخت کشتی فضایی که بتواند با سرعت نور حرکت کند، بتوان به این سفرها پرداخت. برای این منظور نیاز به پیشرفتهای زیادی در دانش و فنآوری بشر وجود دارد که هنوز انسان به آن دسترسی پیدا نکرده است. ناسا درحال بررسی تئوری است که براساس آن سفر به سیارات دیگر از درون سیاهچالههای فضایی امکانپذیر شود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 465صفحه 41