مجله کودک 481 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 481 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیازومدیر مسئول: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» شرح روی جلد قطعههای جابجا شده اگر به تصویر فضای سبز در روی جلد دقت کنید، متوجه میشوید قطعههایی از تصویر با یکدیگر جابجا شدهاند. قلم بردارید و محل درست هر قطعه را پیدا کنید. Õ Õ سردبیران : افشین علاء ـ سیامک سرمدی Õ مدیر هنری : احمد قائمی مهدوی Õ تصویر گر : حامد کمالی Õ مدیر داخلی و طراح بازی جلد : نادیا علاء Õ عکس : امیر محمد لا جورد Õحروفچین : نیر السادات والا تبار Õ توزیع وامور مشترکین: محمد رضا ملا زاده لیتوگرافی و چاپ : موسسه چاپ و نشر عروج نشانی : خیابان انقلاب اسلامی ـ چهار راه حافظ ـ پلاک 886 تلفن : 66706833 نمابر : 66712211 یاد دوست شعر دوست دیدار دوست قصه دوست شعر دوست ورزش دوست کتاب سربازان جهان جلد دوم فهرست مطالب کتاب در مجله مقدمه جلد دوم سرباز ارتش دانمارک افسر نیروی هوایی دانمارک افسر فرمانده ارتش دانمارک

مجلات دوست کودکانمجله کودک 481صفحه 2