مجله کودک 481 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 481 صفحه 13

حالا اگر نگوییم که کشاورزی ما خیلی پیشرفته شده است اما چندان هم عقب نیستیم. در حال حاضر چیزی است بین یک کشاورزی سنتی و پیشرفته. پیشرفتهای خوبی کشور ما در زمینه کشاورزی داشته است و اگر با همین سرعت جلو برویم به جایگاه خوبی در صنعت کشاورزی میرسد. Õ وضعیت کشاورزی در جهان چگونه است. پیشرفتهای فناوری باعث شده تا بسیاری از صنایع از جمله کشاورزی تحولات بزرگی پیدا کنند. با این حال بارها خبرهایی درباره بحران غذا در آینده به گوش میرسد. چرا با وجود پیشرفتهای دانش و تکنولوژی خبرهایی نگرانکننده درباره آینده میشنویم؟ به عاملهای متعددی میتوان اشاره کرد. یکی از آنها افزایش شهرنشینی و کاهش اراضی کشاورزی به دلیل تبدیل اراضی مستعد کشاورزی به بخش مسکونی است. همچنین میتوان به زیادهخواهی و اسرافکاری برخی مردم اشاره کرد. از دیگر مسائلی که امروزه با آن روبرو هستیم افزایش جمعیت روزافزون دنیاست. مقداری به عقب برگردیم و ببینیم کره مسکونی ما در چه زمانی پنج میلیارد نفر جمعیت داشته است، و حالا ببینیم که بعد از گذشت چه مدت زمانی به چه تعداد از جمعیت رسیده است. سیارهای که روی آن زندگی میکنیم دارای ابعادی محدود با منابعی محدود است. افزایش جمعیت اگر همراه با افزایش کافی محصولات غذایی و سایر نیازهای مردم نباشد طبیعتاً به بحران میرسد. Õ راه چاره چیست؟ چون صحبت را با آب شروع کردیم بد نیست همان را ادامه دهیم. هم اکنون نیز در چریک ارتش آزادیبخش اریتره- (سال 1979) هنگامی که بین اتیوپی و اریتره سال 1962 جنگ درگرفت، نیروهای چریکی اریتره با این لباس و تجهیزات در نبرد شرکت داشتند. این نیروها به ELF معروف بودند و عملیات آزاردهنده زیادی بر علیه نیروهای اتیوپی انجام دادند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 481صفحه 13