مجله کودک 484 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 484 صفحه 3

سخنانی از بزرگان اسلام حضرت علی(ع) میفرمایند: مؤمن هرگاه بیند، پند گیرد و چون خاموش گردد، بیندیشد و چون سخن گوید به یاد خدا باشد و اگر نعمت داده شود، سپاس بهجای آورد و چون گرفتار شود، صبور باشد. * * * حضرت امام صادق(ع) میفرمایند: هریک از شما که میخواهد دعایش مستجاب شود، درآمد خود را پاک کند و حق مردم را بپردازد. دعای هیچ بندهای که مال حرامی در شکمش باشد یا مظلمهی کسی به گردنش باشد، به درگاه خدا بالا نمیرود. * * * حضرت امام سجاد(ع) میفرمایند: دعای مؤمن از سه حال خارج نیست. یا برایش ذخیره میگردد یا در دنیا برآورده میشود یا بلایی را که میخواهد به او برسد، دفع میکند. * * * حضرت امام رضا(ع) میفرمایند: آن کس که میخواهد قویترین مردم باشد، باید بر خداوند توکل کند. سیدعلی میرزایی، 12 ساله از تهران دزد مرغ روزی روزگاری در جنگلی سبز، خرگوش و خرس و خروسی زندگی میکردند. آنها روزی مرغی سفید را پیدا کردند و تصمیم گرفتند آن را برای شامشان بخورند. روباهی که به حرفهای آنها گوش میداد، سریع آمد و مرغ را از آنها دزدید. ناگهان خروس فریاد زد: «روباهی مرغ شاممان را برد. برویم دنبالش.» همه به دنبال روباه میکردند. روباه دوید و دوید تا به غاری در کوه رسید. تصمیم گرفت شب را در آنجا بخوابد. روباه سوراخ غار را با سنگ پر کرد تا کسی آنها را پیدا نکند. صبح روز بعد آنها به راه افتادند. آنها سوار قایق شدند و از دریا گذشتند و به ساحلی زیبا رسیدند. خانهی روباه در ساحل بود. آنها با هم در خانهی روباه چای داغی خوردند تا گرم شوند. ناگهان خرگوش و خروس و خرس چوب به دست گرفته، رسیدند. آنها میخواستند با چوب روباه را بزنند تا مرغ را از او بگیرند، اما مرغ جلوی این کار گرفت و گفت: «من و روباه دوستانی قدیمی هستیم. شما دلتان میآید که دو دوست صمیمی و قدیمی را از هم جدا کنید؟» آنها از کار خود پشیمان شدند و با شرمندگی آنجا را ترک کردند و روباه و مرغ تا آخر عمرشان با هم دوست بودند و با هم زندگی کردند. بهاره سادات شاه ولایتی، کلاس سوم دبستان، از تهران مقدمه جلد پنجم کتاب درمجله این شماره را با معرفی نیروهای نظامی ارتش لهستان ادامه میدهیم و در آخر به معرفی لباس و نیروهای ارتش انگلستان میرسیم. هفته آینده ادامه معرفی نیروهای نظامی انگلستان را پی میگیریم.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 484صفحه 3