مجله کودک 485 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 485 صفحه 11

ناظر چاپ کیست؟ مراحل مختلفی طی میشود تا یک کار چاپ شود. بخشی از آنها مربوط به مراحل قبل از چاپ مانند حروفچینی و صفحهآرایی است. مرحله بعدی لیتوگرافی و بعد از آن نیز نوبت به چاپ میرسد و از اینجاست که مسئولیت ناظر چاپ شروع میشود. کار ناظر چاپ نظارت بر کلیه کارهایی است که در چاپخانه برای چاپ کاری که مسئولیت نظارت آن را برعهده دارد صورت میگیرد. Õ این کلیه کارها شامل چه کارهایی است؟ نشر در زمینههای گوناگونی صورت میگیرد که از جمله آنها میتوان به روزنامهها، مجلات، کتابها و... اشاره کرد. هرکدام از آنها مراحل تولید خاص خود را پشت سر میگذارند. یک مجله را در نظر بگیرید. پس از چاپ شدن صفحاتش، مراحلی مانند تا شدن، برش و منگنه خوردن را طی میکند. انجام همه این مراحل باید با دقت بسیاری صورت بگیرد و هرگونه اشتباه در هر قسمت میتواند باعث خراب شدن تعداد زیادی از آن مجله شود. Õ در هر چاپخانه افراد زیادی مشغول به کار هستند. مگر هریک از آنها در کار خود ماهر نیستند و مراقب نیستند تا کارشان درست انجام شود؟ البته که هریک از آنها مهارتهای لازم را دارند اما بههر حال فرایند چاپ مراحل دقیق و حساس و پیچیدهای دارد و در بسیاری از مواقع باید فردی به طور خاص مراقب طی شدن صحیح کلیه مراحل آن باشد. برای اینکه روی یک کاغذ یا مقوا تصویری رنگی شکل بگیرد چهار بار چاپ روی آن صورت میگیرد و در هر بار یک رنگ روی آن چاپ میشود. با روی هم خوردن این چهار رنگ است که ما میتوانیم یک تصویر تمام رنگی داشته باشیم. چاپ هر رنگ باید کاملاً دقیق باشد و هر سرباز نیروی زمینی ارتش انگلستان- اعزامی به کره- سال 1951

مجلات دوست کودکانمجله کودک 485صفحه 11