مجله کودک 485 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 485 صفحه 14

مسئولیت ناظران چاپ سنگین است. بله. یک طرف ناشر است که میخواهد کارش چاپ شود و طرف دیگر چاپخانه است که این کار را انجام میدهد. ناظر چاپ از طرف ناشر مسئولیت دارد تا چاپ به خوبی انجام شود و او تمام سعی خود را میکند که کار چاپ شده تا حد امکان مطابق با همان چیزی باشد که از صفحهآرایی بیرون آمده است. در صورت وجود اشکال در کار، ناشر هر گونه ایراد در کار چاپ شده را از چشم ناظر چاپ خواهد دید. پس میبینید که ناظر چاپ مسئولیت نسبتاً سنگینی برعهده دارد. Õ تا حالا چند بار خراب شدن کارهای چاپی را از چشم شما دیدهاند؟ و در آن موقع چه حسی داشتهاید؟ شکر خدا که هیچ بار. اگرچه سالهای زیادی است در این حرفه مشغول به کار هستم اما تاکنون که هیچ مورد ناخوشایندی برای من پیش نیامده است. همیشه سعی کردهام کارم را دقیق و به نحو احسن انجام دهم و وجدان کاری داشته باشم. Õ ناظران چاپ باید قدرت زیادی هم در چاپخانهها داشته باشند. قاعدتاً باید حرفشان برو داشته باشد. به هر حال به دلیل مسئولیتی که برعهده دارند از این امتیاز برخوردارند که بتوانند در تمامی مراحل چاپ در قسمتهای مختلف نیروهای واحد SAS ارتش انگلستان- عمان- سال 1959

مجلات دوست کودکانمجله کودک 485صفحه 14