مجله کودک 485 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 485 صفحه 19

فنآوری روز سام سرمدی سیستم عامل «سیمبین» مقدمه تلفنهای همراه هنگامی که درست شدند ساختار پیچیدهای نداشتند. سختافزار محدود این تلفنهای همراه اولیه به نرمافزارهای پیچیده نیازی نداشتند. اما با عرضه گوشیهای تلفن همراه نسل دوم و نسل سوم، امکانات سختافزاری آنها بیشتر شد. پردازنده، حافظه موقت و حافظه اصلی به همراه امکانات دیگر، گوشیهای جدید را به شکل یک رایانه کوچک و جیبی درآورد. بر این اساس، نیاز به وجود نرمافزارهای مخصوص برای مدیریت این گوشیها احساس شد. مایکروسافت یکی از اولین تولیدکنندگان نرمافزار بود که سیستم عامل ویندوز CE را برای تلفنهای همراه عرضه کرد. اما این سیستم عامل دارای مشکلات و ضعفهایی بود. بنابراین شرکتهای مطرح در این زمینه با همکاری با یکدیگر سیستم عامل جدیدی برای تلفنهای همراه بهوجود آوردند که «سیمبین» نام گرفت. تلفنهای همراهی که از این سیستم عامل استفاده میکنند به «تلفن هوشمند» مشهورند. (ادامه دارد) نیروی سرویس امنیتی ارتش انگلستان- سال 1980

مجلات دوست کودکانمجله کودک 485صفحه 19