مجله کودک 485 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 485 صفحه 20

کاوشگران فضا مریخنورد «اسپریت» (روح) و «اپورچونیتی» (اقبال) دو مریخنورد «روح» و «اقبال»، روزانه حدود صد متر در سطح مریخ و در مناطق از پیش تعیینشده حرکت میکردند و به بررسی خاک و سنگ مریخ و نیز تصویربرداری از مناظر مریخ میپرداختند. * بیش از نیمی از مأموریتهای فضایی به مقصد مریخ با شکست مواجه شده است. اما بزرگترین موفقیت در این امر را دانشمندان در خرداد و تیر سال 2003 کسب کردند. در این سال مریخنورد اسپریت و اپورچونیتی (روح و اقبال) با کمک چتر و کیسههای هوایی با موفقیت کامل در دهانه معروف به «گوسف» در سطح مریخ فرود آمد. سرباز ارتش انگلستان- منطقه فالکلند- سال 1982

مجلات دوست کودکانمجله کودک 485صفحه 20