مجله کودک 485 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 485 صفحه 26

با اسب دل شکوه قاسمنیا گفتم علی! از جای خود برخاستم از او مدد در راه حق میخواستم  گفتم علی! تا آفتاب از نو دَمید با یاد او غم از دل من پر کشید  افسر ارتش آمریکا- مراکش- سال 1942

مجلات دوست کودکانمجله کودک 485صفحه 26