مجله کودک 485 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 485 صفحه 27

گفتم علی! چون روز نو آغاز شد از شوق او «هِی» زد دلم بر اسب خود  گفتم علی! با اسب دل برتاختم من راه را با یادش آخر یافتم فرماندهی ارتش آمریکا- ایسلند- سال 1942

مجلات دوست کودکانمجله کودک 485صفحه 27