مجله کودک 485 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 485 صفحه 32

خاطرهنویسی یکی از کارهای ادبی است که بچهها در سن و سال شما و یا کمی بالاتر آن را انجام میدهند. اما خواندن خاطرات یک بچهی چُلمن (دست و پا چلفتی) میتواند بامزه و خواندنی باشد! کتاب «خاطرات یک بچهی چُلمَن» نوشته «جف کینی» است و «سارا اسفندیارپور» آن را ترجمه کرده است. این کتاب در دو جلد توسط انتشارات حوض نقره و به تعداد 1100 نسخه چاپ و منتشر شده است. با هم قسمتی از داستان کتاب را میخوانیم. خدمه تانک ارتش آمریکا- مراکش- سال 1942

مجلات دوست کودکانمجله کودک 485صفحه 32