مجله کودک 485 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 485 صفحه 38

گنجشک گنجشکها یکی از انواع پرندگان کوچکی هستند که در محیط زندگی ما دیده میشوند. این پرنده کوچک به زندگی در کنار ما عادت دارد. ... یک دایره و چند خط منحنی ساده، شروع کار طراحی گنجشک ما است. طراحی بال و چشم و نوک گنجشک را به طور ابتدایی در مرحله دوم انجام میدهیم. یادمان باشد که نسبت پنجههای گنجشک با هم را رعایت کنیم. افسر خلبان لشکر هفتم نیروی هوایی آمریکا- هاوایی- سال 1944

مجلات دوست کودکانمجله کودک 485صفحه 38