مجله کودک 485 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 485 صفحه 39

... طراحی شاخه درختی که گنجشک روی آن نشسته است را انجام میدهیم. جزئیات نقاشی را هم کامل میکنیم. ... برگهای شاخه درخت را نقاشی میکنیم. سپس با استفاده از تکنیک سایه روشن نقاشی خود را هاشور میزنیم. گروهبان ارتش آمریکا- جبهه نرماندی- سال 1944

مجلات دوست کودکانمجله کودک 485صفحه 39