مجله کودک 488 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 488 صفحه 12

کودک، امری لازم و ضروری برای کودکان است. Õ کودک خود شما چگونه و روزی چقدر ورزش میکند؟ چقدر تحرک دارد و روزی چقدر بازی کامپیوتری انجام میدهد؟ من بیست و چهار ساله هستم و هنوز ازدواج نکردهام. چنانچه خدا فرزندی به من هدیه کند قطعاً نسبت به فعالیتهای جسمانی او حساسیت خواهم داشتن. او را به طور کلی از انجام بازیهای کامپیوتری منع نخواهم کرد چرا که به هر حال جزوی از سرگرمیهای بسیاری از کودکان این روزگار شده است اما حد و اندازهای برای آن قایل خواهم شد. مناسبتریناش این است که حد اعتدال رعایت شود. اصرار بر فعالیت بدنی به خاطر دست یافتن به یک جسم سالم است. به خاطر دستیابی خوب به چیزی است که از آن با عنوان حرکات بنیادی یاد میکنیم. فعالیتهایی برای آمادگی جسمانی که همانطور که از نامش پیداست جسمی آماده و توانا برایمان میسازد و باعث میشود که در آینده نیز سالم و تندرست باشیم. در حالی که افراد کمتحرک و چاق ممکن است در آینده با مشکلات متعددی روبرو باشند. Õ غیر از این صحبتها درباره بدنی سالم که ورزش به ما میدهد، گاهی یک عالمه شهرت و پول هم نصیب ورزشکار میکند. گاهی ارقامی به گوشمان میخورد که انگار آقای داور رفته داخل گوش ما و سوت میزند. همینطور صفرها پشت سر هم. ورزش جذابیتهای زیادی دارد و تعداد بسیاری از مردم به آن میپردازند، حالا چه خود یک ورزشکار باشند و چه اینکه فقط یک دوستدار ورزش و یا یک تماشاگر باشند. دنیای ورزش به خاطر همان جذابیتهایش دنیای بزرگی است و طبعاً در این دنیا ورزشکارانی هستند که نسبت به سایر ورزشکاران موفقتر بودهاند و در نتیجه ممکن هندوانه با داشتن بیش از 90 درصد آب، برای رفع تشنگی بسیار مناسب است. هیچ میوهای تا این انداره آب ندارد. به همین دلیل مصرف آن برای کسانی که ناراحتی کلیه دارند مناسب است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 488صفحه 12