مجله کودک 495 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 495 صفحه 11

Õ شما الآن چقدر پول در کیفتان دارید؟ میتوانید به طور دقیق بگویید؟ چطور؟ مقدار پول داخل کیف من به مصاحبه شما با من ربطی پیدا میکند؟ Õ میخواهم بدانم آیا حسابداری از حساب دقیق کیف خود هم آگاهند؟ به این شکل سوال کردم چون حسابداری رشته خیلی خشکی است و میخواهم گفتگویمان تا جایی که میشود برای کودکان خشک نباشد. بله هستند افرادی که چنین نظری دارند و میگویند حسابداری خشک است. اما اینطور نیست. حسابداری خیلی هم شیرین و لذتبخش است. Õ مدام جمع و تفریق و حساب و کتاب کردن و با این حال شیرین و لذتبخش بودن؟ بله، من اگر میشد چند بار دیگر هم به دنیا بیایم و قرار بود از بین هزاران رشته یکی را انتخاب کنم باز هم رشته حسابداری را انتخاب میکردم. در حسابداری ذهن شما درگیر میشود و با تفکر منطقی راهحلهایی برای خیلی از مشکلات پیدا میکنید. با حسابداری میتوان رویدادهای مالی را به زبانی دیگر تغییر داد و بیان کرد. وقتی در برابر نوشتهای یا خط میخی قرار میگیریم چیزی از آن نمیفهمیم اما وقتی کسی میآید و آن را به خط فارسی تبدیل میکند میتوانیم آن را بخوانیم. همین تبدیل کردن زبان میتواند به مقدار زیادی جالب و جذاب باشد چون کاری میکنید که دیگران هم بتوانند منظور آن نوشته را متوجه شوند. در حسابداری هم همین اتفاق میافتد، با استفاده از اعداد و ارقام و چند عنصر، رویدادهای مالی معاملات یک شرکت با سایرین را به شکلی درمیآورید که دیگران میتوانند آن را بفهمند، حتی اگر چیزی از حسابداری بلد نباشند. Õ خیلی با هیجان در مورد حسابداری صحبت میکنید. این حرف را خیلی از دانشجویان هم به من گفتهاند. کاری که یک پزشک انجام میدهد میتوند خیلی برایش لذتبخش باشد چرا که او میتواند جان یک انسان را نجات داده و یا بیماری او را درمان کند. ضمن اینکه اگر پزشک یا یک جراح در مرغ مینا مرغ مینا پرندهای کوچک است که قابلیت خوبی برای تقلید صدا دارد. به خاطر این ویژگی انسان از سالیان دور به پرورش و نگهداری این پرنده علاقمند بود. گفته میشود اولین بار این پرنده در هندوستان اهلی شد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 495صفحه 11